آخرین اخبار

0 تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۰ / شهریور / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در بازدید از سد مارون: با مدیریت منابع آب و تغییر الگوی کشت می توان به میزان قابل توجهی کمبود آب را مهار کرد

به منظور بررسی وضعیت تامین آب در اراضی شبکه آبیاری مارون و تامین آب مورد نیاز کشت های دائم، جلسه ای با حضور معاون حفاظت و بهره برداری از منابع…
0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۸ / شهریور / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۸ / شهریور / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۴ / شهریور / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۱ / شهریور / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: دوشنبه, ۵ / شهریور / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: سه شنبه, ۳۰ / مرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: شنبه, ۲۷ / مرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۶ / مرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›