آخرین اخبار

0 تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۳ / آبان / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۳ / آبان / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۲ / آبان / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۶ / آبان / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: شنبه, ۵ / آبان / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۹ / مهر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: شنبه, ۲۸ / مهر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۵ / مهر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۲ / مهر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›

در دیدار مدیرعامل سد مارون با انجمن صنفی و نمایندگان کشاورزان مطرح شد؛ نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب، کلید اصلی کاهش مصرف آب و مبارزه با خشکسالی است

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون، نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب را کلید اصلی کاهش مصرف آب و مبارزه با خشکسالی…
0 تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۸ / مهر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›