مشخصات ايستگاه پمپاژ بنه باشت

 حاشیه رودخانه خیر آباد و در جنوب شرق بهبهان احداث شده است. هدف از تاسیس آن پمپاژ آب رودخانه و تامین آب 3400 هکتار اراضی کشاورزی دشت بنه باشت به طول 7.1 کیلومتر می باشد

همچنین ایستگاه پمپاژ بنه باشت متشکل از سه ترانس قدرت جهت تغذیه 14 عدد الکتروموتور می باشد که نحوه تقسیم بار بر روی آنها به شرح زیر است: ترانس شماره یک 2000 KVA 4 دستگاه موتور و ترانس شماره دو 2000 KVA 6 دستگاه موتور و ترانس شماره سه 1600 KVAنیز 4دستگاه الکتروموتور را تغذیه می نمایند..