پیمانکاران :

زیمنس (Simens) : پیمانکار طراحی - ساخت - نصب و راه اندازی ژنراتور و ترانس

جنرال الکتریک (General Electric UK) :

پیمانکار طراحی - ساخت - نصب و راه اندازی توربین - شیرپروانه ای و کلیه تجهیزات جانبی

پاولز بلژیک (Pauwels) : ساخت ترانس تغذیه داخلی - تامین دیزل ژنراتور ، شارژ220 ولت ، اینورترهای نیروگاه و تجهیزات تابلوهای Mimic 

مشاورین :

شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانیر : مشاور در امور تجهیزاتی و ساختمانی نیروگاه

شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانیر بخش خطوط : مشاور خط 132 کیلو ولت

شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو : مشاور کلید خانه نیروگاه مارون

شرکت اسکات ویلسون پیزولد (Scott Wilson piesold) : مشاور خارجی تجهیزات نیروگاه