ژنراتور3

سیستم تحریک :[center]

سیستم خنک کننده :هوای طبیعی

نوع ترانس : YD5

تعداد ترانس : 1 عدد

قدرت ترانس :430 کیلو وات آمپر

ولتاژ ورودی :15750 ولت
 

ولتاژ خروجی :295 ولت

سازنده :زیمنس

یاتاقانها :

نوع ياتاقان :
1) computer bearing ( thrust & 
guide)

2) upper guide bearing


قطر ( متر ) : 

computer bearing : 4.65M

 upper guide bearing : 6.95M