مسئول دفتر مدیر عامل


شرح وظایف :


- هماهنگی و تهیه و تنظیم اوقات ، برنامه ها ، ملاقاتها ، جلسات ، سفرها و دیدارهای مدیرعامل .

- تهیه و تنظیم مشروح یا خلاصه مذاکرات مدیرعامل با اشخاص ( داخل سازمان – خارج سازمان )

- دریافت ، ثبت و اعلام نظرات مدیرعامل و انعکاس آن به مراجع ذیربط .

- ارتباط با ادارات ستاد وزارت جهاد کشاورزی ، ادارات مرکزی بانک ، مدیریت شعب بانک در استانها ، رؤ‍سای سازمان جهاد کشاورزی استانها و غیره حسب مورد .

- هماهنگی در ارائه خدمات پشتیبانی ، اداری و مالی ( مربوط به حوزة دفتر ) .

- تجهیز و بهنگام سازی حوزة دفتری به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی چندرسانه ای و نگهداری آن با همکاری سایر واحدهای ذیربط .

- پیگیری دستورات کتبی تا حصول نتیجه و اتخاذ تدابیر لازم در امر نظارت و پیگیری امور ارجاعی .

- مدیریت حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات دفتر با هماهنگی واحدهای ذیربط .

- برنامه ریزی و تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز و انجام امور محوله .

- مستندسازی و تدوین گزارش جلسات و دیدارها و سفرهای داخلی و خارجی .

- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور ایجاد و نگهداری آرشیو صوتی ، تصویری ، عکس و اسلاید .

- انجام هماهنگی های لازم با واحدهای دخیل در برنامه های مختلف و ایجاد هماهنگی بین دفتر با میزبان و مراسم .

- انجام سایر امور محوله و ذیربط .