توربین 2

رینگ  ثابت : 
Stay Ring 

 قطر داخلی :76/3 متر

قطر خارجی :56/4 متر

ارتفاع :98/0 متر

وزن :12 تن

تعداد پره :26 عدد

سازنده :جنرال الکتریک

رینگ  ثابت : 
Stay Ring 

محفظه حلزونی : 
Spiral Case