بایگانی خبر برای › 12/2018

حال بند آب گلام خوب است، خطری بهبهان را تهدید نمی کند شنبه, ۱۰ / آذر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
انجام معاینات ادواری طب کار پرسنل شرکت بهره برداری مارون شنبه, ۱۰ / آذر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
موفقیت فرزند همکارمان درجشنواره سفیران سلامت دانش آموزی استان چهارشنبه, ۱۴ / آذر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
دوره مدیریت و دانش پروژه در شرکت بهره برداری مارون برگزار شد شنبه, ۲۴ / آذر / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
کارگاه آموزشی تئوری حل مبتکرانه، در سد و نیروگاه مارون برگزار شد سه شنبه, ۴ / دی / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
بازدید امام جمعه و بخشدار شهرستان رامشیر از سد مخزنی مارون سه شنبه, ۴ / دی / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
عقد قرارداد آب کشاورزی محصولات پاییزه و زمستانه در شبکه های آبیاری مارون آغاز شد چهارشنبه, ۵ / دی / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
دوره آموزشی اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب ها، در سد مارون برگزار شد یکشنبه, ۹ / دی / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
ارزیابی سد و نیروگاه مارون در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری کشور دوشنبه, ۱۰ / دی / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›