بایگانی خبر برای › 8/2018

گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه برق آبی مارون بهبهان تمدید شد یکشنبه, ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
با توجه به استمرار خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی؛ کشت تابستانه در حوضه مارون ممنوع شد یکشنبه, ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
تقدیر امام جمعه بهبهان از مدیرعامل سد و نیروگاه مارون یکشنبه, ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
برگزاری نشست بررسی وضعیت تعمیرات پیشگیرانه در نیروگاه مارون سه شنبه, ۱۶ / مرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
در بازدیدانجمن صنفی و نمایندگان کشاورزان شهرستان شادگان از سد مخزنی مارون؛ آخرین وضعیت آب مخزن سد مارون تشریح شد شنبه, ۲۷ / مرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
آغاز عقد قرارداد آب کشاورزی محصولات دائم و سالیانه در شبکه های آبیاری مارون سه شنبه, ۳۰ / مرداد / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
جایگزینی قلوه سنگ های صنعتی و رودخانه ای جهت پوشش گیاهی در فضای سبز پلاژ مارون دوشنبه, ۵ / شهریور / ۱۳۹۷ در اخبار عمومی توسط ravabet ›