بایگانی خبر برای › 10/2019

شرکت بهره برداری مارون،تابعه ی سازمان آب و برق خوزستان، پیشرو در توسعه صنعت گردشگری بهبهان سه شنبه, ۹ / مهر / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
برگزاری کارگاه آموزش عملی و راهبری نرم افزار مدیریت دانش در شرکت بهره برداری مارون چهارشنبه, ۱۰ / مهر / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
دیدار و قدردانی مدیران شبکه آبیاری مارون از فرمانده انتظامی بهبهان و جایزان سه شنبه, ۱۶ / مهر / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
نشست هم اندیشی و ساماندهی بلوک های زراعی اراضی بنه باشت جمعه, ۱۹ / مهر / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
لایروبی کانال ها و زهکش های تحت پوشش شبکه های آبیاری مارون جمعه, ۱۹ / مهر / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
مهلت عقد قرارداد کشت تابستانه در شبکه آبیاری مارون تمدید شد یکشنبه, ۲۱ / مهر / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
پایان تعمیرات سالیانه واحد دوم نیروگاه سد مخزنی مارون چهارشنبه, ۲۴ / مهر / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی در بهره برداری از ایستگاههای پمپاژ آب چهارشنبه, ۱ / آبان / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›