بایگانی خبر برای › 9/2019

از کارمندان بسیجی شرکت بهره برداری مارون تجلیل شد چهارشنبه, ۱۳ / شهریور / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط شرکت بهره برداری مارون شنبه, ۱۶ / شهریور / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
آغاز تعمیرات سالیانه واحد دوم نیروگاه سد مخزنی مارون یکشنبه, ۲۴ / شهریور / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
برگزاری نشست تعامل در حوزه گردشگری در شرکت بهره برداری مارون یکشنبه, ۲۴ / شهریور / ۱۳۹۸ در اخبار عمومی توسط ravabet ›