بایگانی خبر برای › 12/2021

مهلت عقد قرارداد کشت های سالیانه در شبکه آبیاری مارون تمدید شد دوشنبه, ۲۲ / آذر / ۱۴۰۰ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
پاک سازی و تمیزکاری آشغالگیرهای متحرک کانال اصلی شبکه جایزان چهارشنبه, ۲۴ / آذر / ۱۴۰۰ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
برگزاری کارگروه تخصصی معرفی اولویت های پژوهشی و فناوری شرکت بهره برداری مارون سه شنبه, ۳۰ / آذر / ۱۴۰۰ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
انجام عملیات تعویض شیرخروجی آبیاری سد مخزنی مارون چهارشنبه, ۱ / دی / ۱۴۰۰ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
انجام عملیات سامان دهی آب های سطحی و بارشی تیک آف یارد کلیدخانه سد مخزنی مارون چهارشنبه, ۱ / دی / ۱۴۰۰ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
گشت شبانه در شبکه های آبیاری مارون آغاز به کار کرد شنبه, ۴ / دی / ۱۴۰۰ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
عقد قرارداد آب کشاورزی محصولات زمستانه در شبکه های آبیاری مارون آغاز شد شنبه, ۴ / دی / ۱۴۰۰ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
عقد قرارداد آب کشاورزی محصولات زمستانه در شبکه های آبیاری مارون آغاز شد شنبه, ۴ / دی / ۱۴۰۰ در اخبار عمومی توسط ravabet ›
تقدیر معاون بهداشت دانشکده شهرستان بهبهان از مدیرعامل سد مارون دوشنبه, ۶ / دی / ۱۴۰۰ در اخبار عمومی توسط ravabet ›